آموزشگاه موسیقی آوای ایرج

با ما موسیقی یاد بگیرید!

آواز یعنی آوا و نغمه ای که از جان برآید. نه آوای متعلق به هر جان ؛ بلکه جان تزیین به معرفت . معرفتی که سرچشمه زلال انسانیت است ، و هر چه معرفت بیشتر ، آوا و نغمه اش عمیق تر. این است که آواز از هر جا ، با هر زبان و هر صدا که خوانده شود بر دل گوش نشیند و بر گوش دل ماندگار شود. آوازی که نشان دهنده ارزشهاست ، ماندگار است .
آوا یا موسیقی هر سرزمین را نماد ارتباط مردمان آن سرزمین با معشوق دانند ، وموسیقی ایرانی نیز از این روند بیرون نیست. آوا و موسیقی ایران به نوعی سرمنشا موسیقی جهان ،نمونه بارزی از موسیقی معرفتی است ؛ موسیقی که خود را در خود عمیق میکند و ثمره آن خودشناسیست.

اساتید آوای ایرج

سالها تحصیل و تجربه

اساتید با سابقه موسیقی

سالهاست که با سابقه ترین اساتید موسیقی کشور در آموزشگاه موسیقی آوای ایرج حضور دارند. بی شک تمام تلاشمان این است که گامی بلند و موثر در تربیت هنرجویان این سرزمین برداریم.

سابقه چندین سال تدریس و کار هنری

آموزشگاه موسیقی آوای ایرج همواره از اساتید با سابقه درخشان دعوت به عمل آوده است تا به جمع خانواده بزرگ آوای ایرج بپیوندند تا بتوانیم گامی موثر و بلند در تربیت هنرجویان این سرزمین برداریم.

آشنایی با همه استادان