image

علیرضا زرکار

علیرضا زرکار تمبک را ابتدا نزد آقایان رضا صیرفی و ناصر فرهنگ فر فرا گرفت و پس از آن نزد استاد بهمن رجبی کسب فیض نمود. همچنین ساز دف را نزد آقایان فرزاد عندلیبی ، احمد خاک طینت و استاد بیژن کامکار فرا گرفت.
ایشان از سال 1375 موفق به اخذ کارت تدریس از کانون مدرسین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند و  آموزش انواع سازهای کوبه ای را در آموزشگاههای تهران آغاز کرده و شاگردان  بسیاری را در این سالها تربیت نموده اند.  اولین گروه کوبه ای خردسالان در ایران در سال 1385 و گروه بزرگسالان  با عنوان گروه کنج (کوبه ای نوازان جوان)  به سرپرستی علیرضا زرکار تشکیل شد.که کنسرتهای متعددی از این دو گروه در فرهنگسراهای ارسباران، نیاوران، تالار وحدت و تالار رودکی به اجرا در آمده است.